Желите да напредујете у свом послу?

Својим клијентима желите да понудите боље услуге? Свог послодавца желите да подржите још више? Жудите за већим примањима? Ако је тако, треба даље да се образујете! Искористите ову прилику и радите у сарадњи с правим професионалцима! Овде ћете добити подробније информације о томе шта можете да урадите.

Драго Видовић

Долази из Хрватске и већ 14 година ради као предрадник и чистач зграда 
„Похађао сам основни течај и сигурно једно десетак осталих течајева, као што су течајеви за чишћење подова, фасада и паркета. Моје дошколовање ме је заиста подстакло и препоручио бих и другима да се дошколују. Свакако ми је помогло да напредујем.ˮ

Рон Месарец

Похађа програм дошколовања за чистача зграда са швајцарским сведочанством о квалификацији
„Постоје бројне могућности дошколовања на пољу услуга чишћења јер су ти послови веома разноврсни. Примера ради, при руковању хемикалијама, увек је неопходно усавршавање да би се знало који се производ користи на ком месту.ˮ

Антон Бенц

Оснивач и власник предузећа A. Benz AG
„Веома ценимо квалификовано особље зато што способни стручњаци врло компетентно клијентима могу да понуде одговоре који су им потребни, и то на лицу места. Они исто тако знају како се поступа с материјалима, чиме се знатно смањује обим оштећења. У нашој индустрији, струковном образовању и дошколовању придајемо велики значај. У већини случајева преузимамо трошкове за дошколовање наших запослених, а то што након усавршавања прелазе у више порезне разреде, запосленима представља додатни подстицај за њихово дошколовање.ˮ

You wish to advance in your career?

You’d like to improve your services? You’re aiming to support your employer even better? You want to earn more? Then develop yourself further! Take this opportunity! Here you can find out what you can do.

¿Quiere progresar en su trabajo?

¿Quiere que sus clientes tengan incluso un mejor rendimiento? ¿Quiere apoyar a su empleador aún mejor? ¿Quiere ganar más? ¡Entonces fórmese más! ¡No se pierda esta oportunidad! Esto es lo que puede hacer.

Vous désirez progresser dans votre travail?

Vous désirez fournir des prestations supplémentaires à vos clients? Vous aimeriez aider encore davantage votre employeur? Vous aimeriez gagner plus? Alors formez-vous? Profitez de cette opportunité! Voici ce que vous pouvez faire.

Quer progredir na sua profissão?

Quer um melhor desempenho para os seus clientes? Quer apoiar o seu empregador ainda mais? Quer ganhar mais? Pode-se formar mais! Aproveite esta oportunidade! Isto é o que pode fazer.

Vi piacerebbe progredire con il lavoro?

Vi piacerebbe che i vostri clienti ottenessero risultati ancora migliori? Vi piacerebbe dare una mano ai vostri datori di lavoro? Vi piacerebbe guadagnare di più? Allora, iscrivetevi ai corsi di aggiornamento! Sfruttate questa occasione e capirete come muovervi al meglio.

Želiš napredovati u svom zanimanju?

Želite bolje performanse za svoje klijente? Želite podržati svog poslodavca čak i više? Želite li zaraditi više? Može se formirati više! Iskoristite ovu priliku! To je ono što možete učiniti.