Dëshironi të shkoni me tej në profesion?

Dëshironi të siguroni shërbime edhe më të mira për klientët tuaj? Dëshironi ta mbështetni edhe më mirë punëdhënësin tuaj? Dëshironi të fitoni më shumë? Atëherë trajnohuni më tej! Shfrytëzoni këtë shans dhe bashkohuni me profesionistë të vërtetë! Këtu e mësoni se çfarë mund të bëni.

Drago Vidovic

është nga Kroacia dhe ka 14 vjet që punon si kryepunëtor dhe pastrues ndërtesash. 
"Kam ndjekur një kurs bazë dhe me siguri edhe një duzinë kurse të tjera, si për shembull kurse për pastrimin e dyshemeve, fasadave ose parketit. Trajnimet e avancuara ishin shumë të rëndësishme dhe do t'ua sugjeroja edhe të tjerëve; s'ka dyshim që mua më ka bërë të shkoj përpara."

Ron Mesarec

Po ndjek një shkollë për mësim zanati për pastrues ndërtesash EFZ (Certifikata Zvicerane e Kompetencës)
"Në sektorin e pastrimit ka shumë mundësi trajnimi të avancuar, pasi profesioni është i shumanshëm. Për shembull, për sa i përket punës me kimikatet, trajnimi i avancuar është gjithmonë i nevojshëm, në mënyrë që të dimë si ta përdorim produktin në vendin e duhur."

Anton Benz

është themelues dhe pronar i A. Benz AG
"Për ne, personeli i kualifikuar ka një rëndësi të madhe. Profesionistët e aftë japin përgjigje kompetente përballë klientëve. Dhe ata e dinë si duhet të trajtohen materialet, si mund të shkaktohen shumë më pak dëme. Në sektorin tonë, trajnimi fillestar dhe trajnimi i avancuar ka një rëndësi shumë të lartë. Në shumicën e rasteve, trajnimin e avancuar të punonjësve e financojmë vetë. Fakti që, pas trajnimit të avancuar, ata rriten në shkallën e pagës, është një nxitje e mëtejshme për punonjësit që ata të trajnohen më tej."

You wish to advance in your career?

You’d like to improve your services? You’re aiming to support your employer even better? You want to earn more? Then develop yourself further! Take this opportunity! Here you can find out what you can do.

¿Quiere progresar en su trabajo?

¿Quiere que sus clientes tengan incluso un mejor rendimiento? ¿Quiere apoyar a su empleador aún mejor? ¿Quiere ganar más? ¡Entonces fórmese más! ¡No se pierda esta oportunidad! Esto es lo que puede hacer.

Vous désirez progresser dans votre travail?

Vous désirez fournir des prestations supplémentaires à vos clients? Vous aimeriez aider encore davantage votre employeur? Vous aimeriez gagner plus? Alors formez-vous? Profitez de cette opportunité! Voici ce que vous pouvez faire.

Quer progredir na sua profissão?

Quer um melhor desempenho para os seus clientes? Quer apoiar o seu empregador ainda mais? Quer ganhar mais? Pode-se formar mais! Aproveite esta oportunidade! Isto é o que pode fazer.

Vi piacerebbe progredire con il lavoro?

Vi piacerebbe che i vostri clienti ottenessero risultati ancora migliori? Vi piacerebbe dare una mano ai vostri datori di lavoro? Vi piacerebbe guadagnare di più? Allora, iscrivetevi ai corsi di aggiornamento! Sfruttate questa occasione e capirete come muovervi al meglio.

Želiš napredovati u svom zanimanju?

Želite bolje performanse za svoje klijente? Želite podržati svog poslodavca čak i više? Želite li zaraditi više? Može se formirati više! Iskoristite ovu priliku! To je ono što možete učiniti.